Social Network

Verzekerd van zakelijk advies.

Eindelijk een risico analyse van uw eigen verzekeringspakket.

Inzichtelijk

In plaats van door de polis- en clausulebladen heen te moeten worstelen, krijgt u door middel van de risicoanalyse heel makkelijk inzicht in uw huidige verzekeringspakket.

Preventie

Verzekeringen zijn geen onderhoudscontracten. Heel veel schaden kunnen door simpele maatregelen worden voorkomen en beperkt. Soms kan het zelfs mensenlevens redden. Mensen zijn zich daar alleen niet van bewust. Wij helpen u hiermee. Daarnaast heeft het ook invloed op de premiestelling en eigen risico's van polissen.

Persoonlijk

De risicoanalyse wordt indien gewenst met u persoonlijk besproken. In een persoonlijk gesprek kunnen zaken vaak beter duidelijk worden gemaakt en uitgelegd. U krijgt er meer gevoel bij.

Bewustwording

Niet iedereen is er zich van bewust dat je door simpele maatregelen heel veel ellende kan voorkomen. Achteraf hierop wijzen is altijd het makkelijkst. Vandaar dat wij u vóóraf al bewust willen maken van risico's en eventueel te nemen maatregelen.

Met elkaar

Samen hebben we de risico’s van uw bedrijf bepaald.  Met ons advies in de hand kunt u bepalen hoe met uw bedrijfsirisico’s om te gaan en wat wel en niet te verzekeren.

Duidelijkheid

Na het doorlopen van de vijf-stappen-scan is het voor u duidelijk waar men aan toe is qua verzekeringen, zodat men achteraf niet voor voldongen feiten komt te staan.

Contact opnemen

Mocht u gebruik wensen te maken van een tegen betaling gemaakte inventarisatie dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen op 010 442 33 55 of een mail sturen naar welkom@zeerzeker.com.


Check, check en dubbel check.

Gedurende de tijd dat het verzekeringspakket via ons loopt, houden we de marktontwikkelingen en wetswijzigingen in de gaten. Zonodig informeren wij u of het noodzakelijk is om het verzekeringspakket aan te passen. Daarnaast is onze vijf-stappen-scan niet eenmalig.

Na twee jaar ontvangt u weer een nieuwe analyse van uw pakket. De analyse wordt mondeling besproken waarvan een verslag wordt gemaakt. Uw verzekeringspakket voldoet daarna weer aan de eisen die u er aan stelt en van verwacht.

Handige documenten

Hieronder vindt u documenten voor diverse doeleinden.
Bekijk zelf welke voor u van belang kunnen zijn.