Social Network

Slide background

Schaden melden

U kunt de schade melden per mail op schade@zeerzeker.com of u kunt de schade telefonisch melden op 010 - 442 33 55 (vraag naar de schadeafdeling). In spoedgevallen kunt u contact opnemen op 06 - 25181802.

Voor het aanmelden van een schade ontvangen wij, indien van toepassing, graag de volgende stukken;

  • Een compleet ingevuld en getekend schadeaangifteformulier.
  • Foto’s van de oorzaak van de schade en van de gevolgschade.
  • Indien onderzoeken hebben plaats gevonden om de oorzaak te achterhalen bijvoorbeeld lekdetectie. Deze graag meesturen.
  • Bij diefstal, vermissing of beschadiging van roerende zaken graag zoveel aanschafnota’s en of bank afschriften bijvoegen.
  • Bij annuleringsschaden eventueel annuleringsnota meesturen.
  • Een indicatie van de herstelkosten zodat de verzekeraar kan bepalen of ze wel of geen expert wensen in te schakelen.
  • Bij inbraak proces verbaal van aangifte bijvoegen.
  • Bij aansprakelijkstelling kopie van deze brief meesturen.

Rechtsbijstand schaden

Indien u een schade wenst te melden op uw rechtsbijstandpsolis kunt u zich rechtstreeks wenden tot de rechtsbijstandverzekeraar. Op uw polis staat bij welke verzekeraar deze is ondergebracht. U kunt uw zaak dan telefonisch aanmelden of via de web site van deze verzekeraar. U mag u nimmer gelijk rechtstreeks melden bij een advocaat.