Social Network

Preventie maatregelen Storm

Stormschade

Hevige windstoten kunnen veel schade veroorzaken. Veel van deze schade kan worden voorkomen c.q. beperkt worden door preventie maatregelen te nemen. Harde windvlagen veroorzaken niet alleen schade, ze zijn ook gevaarlijk. Een flinke storm kan losliggende dakpannen, tuimeubilair, containers etc wegblazen en een gevaar voor u en uw omgeving worden.

ZeerZeker wil de kans op schade en gevaarlijke situaties zoveel mogelijk verkleinen. Lees derhalve het preventie document Storm met tips inzake preventie maatregelen; voor, tijdens en na de storm.