Social Network

Elektriciteit, keuringsnormen en brandgevaar.

Een op de drie branden in woonhuizen heeft te maken met een elektrische oorzaak. Bijvoorbeeld slechte onderhoudsstaat, slechte verbinding, onjuist gebruik van een apparaat etcetera. Bij bedrijven is dit aandeel nog groter.

Best een schrikbarend aantal. Een aantal dat eigenaren en/of gebruikers zou moeten aanzetten tot waakzaamheid en oplettendheid, maar eigenlijk vooral tot het nemen van actie om de installatie in de juiste staat te brengen. Het gaat hier om uw eigen veiligheid, maar ook dat van uw familieleden en of medebewoners en bij bedrijven om werknemers, maar denk ook aan bezoekers.

Waar let u op bij elektronische apparatuur? Download ons: