Social Network

Preventiemaatregelen buitenopslag

Het buiten opslaan van brandbare materialen (denk hierbij aan uw voorraad, pallets, afval, papier, karton, plastic, autobanden etc.) en neerzetten van afvalcontainers brengt risico’s met zich mee; zoals brandstichting en diefstal. De schaden die hierdoor veroorzaakt worden kun je voorkomen c.q qua omvang beperken.

Gebruikt u uw buitenruimte om goederen of afval op te slaan?
Download dan ons preventie-document: preventietips buitenopslag