Social Network

Voorkom brandschade in de maand december.

De maand december is een gezellige maand gevuld met feestelijkheden. Maar december staat er ook om bekend dat het schadeniveau hoger ligt dan in andere maanden. Zo ontstaan er door vuurwerk meer branden, maar denk ook aan kerstversiering en kaarsen. ZeerZeker wil de kans op brand aanzienlijk verkleinen.

Daarom hebben we dit handige brandpreventiemaatregelen document opgezet.
Klik op bijgevoegde link voor het document:

Download Preventiemaatregelen december.