Social Network

Met deze maatregelen voorkom je waterschade.

Iedereen verwacht bij opstalverzekeringen dat brand of inbraak de grootste schadeposten zijn bij verzekeraars, maar wist u dat waterschade de grootste schade veroorzaakt. Geschatte schadelast is € 200.000.000,- op jaarbasis. Door deze schadelast staan de premies voor opstalverzekeringen onder druk en wordt er steeds meer en meer een eigen risico voor waterschaden opgenomen. Welke maatregelen kunt u als eigenaar of gebruiker nemen om waterschade te voorkomen c.q. te beperken?

Download hier het preventiemaatregelen waterschade document voor de te nemen maatregelen / tips.